Accessió Contínua Natural en Béns Inmmobles

A continuació, analitzem diferents supòsits on el riu, llacuna o estany pot incidir en l’accessió natural en béns immobles:

Al·luvió

Pertany als amos de les heretats que confronten amb les riberes dels rius l’acreixement que aquelles reben progressivament per l’efecte del corrent de les aigües (art. 366 CC).

Formació d’una illa

Les illes que es formen en els mars adjacents a les costes d’Espanya i en els rius navegables i flotables pertanyen a l’Estat (art. 371 CC).

Les illes que per acumulació successiva d’arrossegaments superiors es formen en els rius pertanyen als amos dels marges o vores més propers a cada una, o als de tots dos marges si l’illa està enmig del riu, i aleshores es divideixen longitudinalment pel mig. Si una illa tota sola així formada dista d’un marge més que de l’altre, n’és completament l’amo el propietari del marge més proper (art. 373 CC)

Modificació del llit del riu

Els llits dels rius, que queden abandonats perquè varia naturalment el curs de les aigües, pertanyen als amos dels terrenys riberencs en tota la longitud respectiva a cada un. Si el llit abandonat separava heretats d’amos diferents, la nova línia divisòria ha de córrer equidistant de les unes i les altres (art. 370 CC).

Descoberta i inundació d’aigües d’un llac

Els amos de les heretats que confronten amb estanys o llacunes no adquireixen el terreny descobert per la disminució natural de les aigües, ni perden el que aquestes inunden en les crescudes extraordinàries (art. 367 CC).

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra

ACEPTAR
Aviso de cookies